مرکز نوروفیدبک دکتر یعقوبی

مرکز نوروفیدبک دکتر یعقوبی

مرکز نوروفیدبک دکتر یعقوبی ،اولین مرکزنوروفیدبک کودکان قم می باشد که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد. موسس این مرکز دکتر احمد رضا یعقوبی متخصص کودکان است که دارای گواهینامه نوروفیدبک تخصصی بیش فعالی کودکان (ADHD ) و اختلال یادگیری کودکان(LD ) از بنیاد بیوفیدبک اروپا (BFE ) می باشد.

کلینیک و مرکز تخصصی نوروفیدبک دکتر احمدرضا یعقوبی

سفارش طراحی وبسایت

۰۹۰۳۲۱۴۵۱۱۱ – hi@fardara.ir

فهرست