موسسه خیریه کرامت – حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

موسسه خیریه کرامت
حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

موسسه کرامت اولین موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان قم که در سال ۱۳۹۰ با تلاش پرسنل بخش انکولوژی بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س) فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون تعداد ۱۴۰ بیمار تحت پوشش این موسسه می باشد.

موسسه خیریه کرامت – حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

سفارش طراحی وبسایت

۰۹۰۳۲۱۴۵۱۱۱ – hi@fardara.ir

فهرست